משלוחים בפריסה ארצית
סליקה מאובטחת
 

שילוט אש

...
מטף עמדה מס'
 שילוט פולט אור 10/20 ס"מ
14 ש"ח
...
ברז HYDRANT
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
...
מטפים
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
...
גלגלון
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
...
זרנוקים
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
...
אש (מטף)
 שילוט פולט אור 10/20 ס"מ
14 ש"ח
...
אש (הידרנט)
 שילוט פולט אור 10/20 ס"מ
14 ש"ח
...
אש (גלגלון)
 שילוט פולט אור 10/20 ס"מ
14 ש"ח
...
עמדת כיבוי אש
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
...
אש (לוגו)
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
...
ברז ניתוק מתזים
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
...
ברז כיבוי אש
 שילוט פולט אור 15/15 ס"מ
14 ש"ח
...
עמדת כיבוי אש (חץ)
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
...
פיר שחרור עשן
 שילוט פולט אור 10/20 ס"מ
14 ש"ח
...
ברז הסנקה ספרינקלרים
 שילוט פולט אור 10/20 ס"מ
14 ש"ח
...
ארון כיבוי אש
 שילוט פולט אור 15/15 ס"מ
14 ש"ח
...
רכזת גילוי אש
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
...
שימוש במעלית בשעת שריפה
 שילוט פולט אור 15/20 ס"מ
15 ש"ח
  • בדף: