משלוחים בפריסה ארצית
סליקה מאובטחת
 

תקנון החנות

לייזר מכוני העתקות בע"מ - תקנון אתר חברה

1.כללי

1.1

אתר LAZER-COPY.CO.IL (להלן "האתר") הינו בבעלות לייזר מכוני העתקות בע"מ - סימן רשום,

ח.פ 514864370  (להלן "החברה") ומופעל על ידה.

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לחיפוש ורכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן "המשתמש/ים" ו/או "הרוכש/ים") ומטרתו היא להקל על המשתמש/ים באיתור מוצרי החברה ולאפשר רכישת מוצרים מקוונת.

כל הסימנים , הלוגו ושאר הגרפיקה הם סימנים רשומים ואין לעשות בהם שימוש פרטי או מסחרי ללא אישור בכתב מהחברה.

1.2

מובהר כי מחירי המוצרים באתר והשירותים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והן אינם חלים בחנויות החברה. כן מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.

1.3

כתובתנו: סניף ראשי - התכלת 18, הוד השרון (מתחם הסילו) | סניף משני רח' האופה פינת המעלית 1, א.ת קדימה צורן.

שירות לקוחות: 09-7411593

2. תנאי שימוש

הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה מאחר ותקנון זה מהווה הסכם והסכמה בינך המשתמש/הרוכש  ובין חברת לייזר מכוני העתקות בע"מ.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע מהשימוש באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון ותנאי ההשתתפות שלהלן.
לייזר מכוני העתקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
אתר LAZER-COPY.CO.IL הינו  גם חנות אלקטרונית/וירטואלית בבעלות לייזר מכוני העתקות בע"מ ח.פ 514864370 ומשמש למכירת מוצרים ושירותים לציבור הלקוחות בישראל. תנאי השימוש והרכישה המפורטים בתקנון מגדירים את הזכויות והחובות ללקוח המעוניין לעשות שימוש באתר הן מבחינת צפייה בקטלוג המוצרים המוצגים באתר ובעת הזמנת המוצרים.

התקנון באתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לגברים ולנשים יחד. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש ו/או המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר החברה ככלי שיווקי או מכירתי מעיד על הסכמה ואישור בינך ובין לייזר מכוני העתקות בע"מ להלן "החברה". בעת שימוש באתר ו/או אישור התקנון הינך מודע לכך שלייזר מכוני העתקות בע"מ עלולה לשנות/לתקן/לשדרג/להסיר ו/או להוסיף סעיפים מתקנון זה או מחלקו ו/או מהתוכן המעודכן באתר הן לגבי תאור המוצרים והן לגבי המחירים המופיעים בצמוד למוצרים באתר, ללא צורך בהתראה או הודעה מוקדמת ולכן על המשתמש באתר לקרוא , להתעדכן ולאשר מחדש תקנון זה בכל פעילות או שימוש , גם במקרה והשימוש החוזר נעשה לעיתים קרובות . למען הסר כל צל של ספק נבהיר כאן כי אישור ביצוע הזמנה והזנת פרטי חיוב לתשלום מהווים הסכמה ואישור לתקנון זה ללא הסתייגויות בין אם המשתמש/הגולש ביצע אישור דרך מחשב נייח או נייד, מכשיר סלולרי, טאבלט ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר אשר מחובר באמצעות רשת אינטרנטית או כל אמצעי תקשורת אחר ולא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה כלפי לייזר מכוני העתקות בע"מ כאתר ו/או  אליעזר צוויפלר  להלן "מנהל האתר" ו/או מי מבין העובדים בלייזר מכוני העתקות בע"מ. לכל שאלה או טענה לגבי תקנון זה הינך מוזמן לפנות לשרות הלקוחות בטלפון 09-7411593.

3.הזכות להשתתף במכירות הנערכות

3.1

רשאים להשתתף ברכישות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • 1.1 משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
 • 1.2 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
 • 1.3 המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.

3.2

למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חברותם במועדון החברה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
3.3

החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 
4. שמירה על פרטיות - אמנת הפרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
בטופס ההזמנה הנך נדרש למסור פרטים אישיים (כגון: שם, ת.ז., כתובת דוא"ל וטלפון). מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירתם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין. כמובן נדרשים פרטי כרטיסי האשראי של המזמין על מנת להשלים את העסקה, המידע אינו מועבר לכל גורם אחר למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון לחברת האשראי). במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
אנו עושים שימוש במידע לא מזהה, כלומר מידע שלא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידינו, ליצירת הקשר עם המזמין או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטים לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
לייזר מכוני העתקות בע"מ נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
באתר ניתן למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר)משותף של לייזר מכוני העתקות בע"מ  ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה  לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר שאינו החברה, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה  לא תשא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לכן אמנת הפרטיות של האתר אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות.

5.שימושים אסורים באתר

5.1

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:

 • 1.1 לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
 • 1.2 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 • 1.3 להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 • 1.4 להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
 • 1.5 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 • 1.6 לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • 1.7 שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

5.2

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

 6.המוצרים ואופן הרכישות

6.1

המוצרים באתר החברה מציעים לרכישה מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, כמו גם שירותי העתקות ומשרד ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לייזר מכוני העתקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה, לרבות דמי משלוח.
6.2

המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה, לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים הרגילים של המוצרים בחברה ואינם מחירי שוק (להלן "המחיר הרגיל"). בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר הרגיל המתפרסם באתר של המוצרים האמורים.
6.3

מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים בהכרח בחנויות הרשת.
6.4

מחירי המוצרים והמבצעים הנמכרים באתר האינטרנט של החברה אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי לייזר מכוני העתקות בע"מ  וכן בהתאם מחירי המוצרים והמבצעים הנמכרים בסניפי החברה אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים באתר האינטרנט של החברה.

6.5

האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.

6.6

באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע לרוכש תוך 7 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי.

במקרה שכזה החברה תודיע לרוכש על ביטול המכירה, או לחילופין תציע לו במידת האפשר מוצר חלופי.
6.7

כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית.
6.8

התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום. בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.
6.9

החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.

 7.רישום לאתר ואופן הטיפול בהזמנה

7.1

רכישת מוצר באתר אפשרית בשתי דרכי פעולה, כמפורט להלן:

 • 1.1 האחת, לאחר רישום לאתר באמצעות מסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה עליכם לבחור בשם משתמש בכדי להבטיח שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע הקניה.
 • 1.2 הדרך השנייה, הינה הזמנת מוצרים מן האתר ללא רישום. בכדי להזמין מוצרים בדרך זו, נדרש המשתמש להזין רק מספר פרטי הזדהות בודדים, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון בעמוד התשלום (להלן "מצב אורח").

7.2

מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ווידוא עמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש, יסופק המוצר לרוכש, בהתאם לעדיפות המשלוח אותה בחר (משלוח או איסוף עצמי)(נגישות מלאה לנכים)).
7.3

ההזמנה תירשם במחשבי החברה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.
7.4

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
7.5

מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
7.7

במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.
7.8

בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

7.9

אישור העסקה על- ידי הלקוח, לאחר בחירת המוצר/ים  אותו אתם מבקשים לרכוש, יש להוסיפו לסל הקניות. לאחר שבחרתם את המוצרים, אתם מתבקשים להזין את אמצעי התשלום המועדף ולאשר את ההזמנה.

אישור ההזמנה מהווה אישור על הסכמתכם לתנאי התקנון והרכישה באתר.

 8.ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. 8.1

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק, הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. סעיף זה תקף לעניין מוצרים בר קיימא בלבד, לגבי הזמנת שירותים, ישנה התייחסות בסעיף 8.3.

8.2

מוצר אשר נרכש באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של הרוכש המבטל (להלן "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות פקס' ודוא"ל, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד', לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק:

 • 2.1 בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. החזרת המוצר לחברה תעשה על ידי החברה על פי הוראות החוק. החברה רשאית לבדוק את המוצר, טרם איסופו אליה.
 • 2.2 בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה דמי המשלוח לא יוחזרו.
  על המשתמש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה, בצירוף חשבונית מקור. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו, ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.
 • 2.3 ניתן לבצע ביטול עסקה של מוצר שנרכש באמצעות האתר באחד מסניפי הרשת, בהתאם להוראות תקנון זה
 • 2.4 לפי הוראת המועצה הישראלית לצרכנות, ייבדק ובמידה ויימצא המוצר שהוזמן כ"חריג" (טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן) לא תינתן אפשרות לביטול או זיכוי עבור ההזמנה.

8.3

כל המזמין שירות, אינו יכול לבטלו אלא אם ההזמנה טרם בוצעה. היה וכן בוצעה, ניתן יהיה לזכות את המזמין רק בדמי המשלוח (אם שולמו!) זאת בטרם יצאה ההזמנה אל המזמין.

9.ביטול העסקה על ידי החברה

9.1

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמש. התקשרות שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד החברה:

 • 1.1 במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה ו/או במקרה בו הצעת המשתמש הייתה מתחת למחיר המינימום.
 • 1.2 במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
 • 1.3 במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

10.מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

10.1

אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים, בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה והרשמתו לאתר. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה.
מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה' ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.
10.2

בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של מוצרים, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

אספקת מוצרים - הינך יכול/ה לבחור אחת מאפשרויות השילוח או האיסוף הבאות :

 • 2.1 איסוף עצמי מהחנות ללא תשלום - ברחוב התכלת 18, בהוד השרון (מתחם הסילו)  או רח' המעלית 3 קדימה צורן (2 הסניפים בעלי נגישות לנכים, אין מדרגות, דלתות רחבות, כניסה נגישה ונוחה לכסאות גלגלים) וזאת לאחר שבוצעה רכישה באתר ע"י אמצעי תשלום הנבחר מבין אמצעי התשלום המוגדרים באתר וזאת לאחר שלייזר מכוני העתקות בע"מ קיבלה אישור מספקית השרות הגובה את התשלום לכך שהתשלום אכן התקבל והעסקה מאושרת. האיסוף מהחנות יתבצע בתאום עם הנהלת האתר ולא יאוחר מ 3 (שלושה) ימי עסקים מהתאריך בו בוצעה העסקה, וזאת לאחר שהלקוח קיבל הודעה טלפונית או במסרון או בדוא"ל ואישר חזרה שהוא אכן מגיע לאסוף את החבילה. החברה תפעל ותעשה כל שביכולתה על מנת שההזמנה באיסוף עצמי תהיה מוכנה לפני המועד שהוגדר בסעיף זה ולא יאוחר ממנו. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו. להזמנות דרך האתר נדרשת הזמנה של מינימום 25 ש"ח.

 • 2.2 דואר רשום ליחידת הדואר הקרובה לביתך - 20 ש"ח לחבילה השוקלת עד 2 ק"ג בזמן אספקה של עד 7 (שבעה) ימי עסקים. חבילה אשר הוזמנה בדואר רשום וחורגת ממשקל 2 ק"ג , תחוייב עבור החריגה לפי העלות המוגדרת בדואר ישראל ולא יותר מסה"כ 50 ש"ח כולל מע"מ לעלות המשלוח הכללית . בכל מקרה של חריגה במשקל הנהלת האתר תפנה ללקוח לקבלת אישור עבור תשלום החריגה ובכל מקרה לא יגבה תשלום נוסף ללא קבלת אישור מהלקוח. יובהר כי לייזר מכוני העתקות בע"מ עושה כל מאמץ על מנת להוציא את ההזמנה לרשות הדואר בזמן המיידי וזאת כאשר המוצר קיים במלאי. עוד יובהר כי לרוב דואר ישראל מספקת את החבילה ליחידת הדואר הקרובה לביתך בזמן מהיר יותר מהמוגדר בסעיף זה. אך יחד עם זאת ייתכנו עיכובים שלא בשלטתנו בהתאם לעומסים השונים אשר כולנו מכירים מרשות הדואר לישראל. נדרשת הזמנה של מינימום 25 ש"ח כדי לבצע משלוח מהחנות הדיגיטלית, במידה והאיסוף מסניפי החנות אין הגבלת מינימום לרכישה.

 • 2.4 דואר שליחים - עד הבית/המשרד – עלות השילוח משתנה בהתאמה לסוג המוצר, עלויות יינתנו בדף המוצר הרלוונטי בהתאמה. השירות לחבילה במשקל עד 25 ק"ג בזמן אספקה של עד 7 (שבעה) ימי עסקים. חבילה אשר הוזמנה בשרות שליח עד הבית/המשרד וחורגת ממשקל 25 ק"ג , תחויב עבור החריגה לפי המשקל החורג מהמוגדר בסעיף זה.  ככלל ניתן להזמין שליח עד הבית לכל נקודה בארץ למעט ישובים הנמצאים מחוץ לשטחי מדינת ישראל. יחד עם זאת, ישנם ישובים כגון אילת ואזור המשולש בצפון שאליהם חברת המשלוחים גובה 25% יותר מעלות משלוח רגיל. מועד אספקת המוצרים יתבצע בהתאם לשירות "דואר שליחים" של דואר ישראל- החברה המשלחת. בנוסף באם המשלוח הוזמן לנקודה בארץ המוגדרת כאזור המוגבל לכניסה מבחינה ביטחונית, חברת המשלוחים תתאם עם הלקוח נקודת איסוף חדשה בתאום מחדש מול הלקוח. תחום אחריות השילוח הוא ע"י שירות חיצוני כאמור של חברת דואר ישראל לייזר מכוני העתקות בע"מ תעשה כל שביכולתה על מנת להקדים את זמן האספקה ובמקביל לעזור בתאום מול חברת המשלוחים בכדי לגרום ללקוח את הנוחות המירבית בזמן האספקה ע"י מסירת מספר מעקב לתאום הפצת המשלוח לכתובת הלקוח. נדרשת הזמנה של מינימום 25 ש"ח כדי לבצע משלוח מהחנות הדיגיטלית, במידה והאיסוף מסניפי החנות אין הגבלת מינימום לרכישה.

10.3

בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספם.
10.4

החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
10.5

עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש והחברה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה.
10.6

במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.

10.7

עוד יובהר כי שליחת החבילה ללקוח תשלח לאחר שעברה בדיקה הן לגבי תכולתה והן לגבי כמויות המוצרים שתואמות להזמנת הלקוח. הלקוח מבין כי יכולים להיווצר טעויות שבתום לב. למען הסר ספק, ימי האספקה נספרים כימי עסקים ואינם כוללים ימי שישי שבת וחג וכמו כן אינם כוללים מוצרים אשר אזלו במלאי. חישוב וספירת ימי העסקים מתחיל ממועד אישור ההזמנה וקבלת תשלום מלא שאושר ע"י חברת האשראי. הזמנות אשר יתקבלו בהנהלת האתר לאחר השעה 12:30 יועברו למשלוח ביום העסקים הבא . לאחר שליחת החבילה הנהלת האתר תעדכן את הלקוח במייל (ותעשה את כל המאמצים כדי לעדכן במקביל גם במיסרון) ובו פרטי ההזמנה וקישור למעקב משלוחים. בכל מקרה בו הלקוח קיבל חבילה פגומה עליו לעדכן את הנהלת האתר שזאת תבדוק ותאשר את פתיחת החבילה ע"י הלקוח ובכל מקרה של חתימת הלקוח על טפסי השליח מהווה אישור תקין לקבלת החבילה והמוצר.

11. אחריות בגין המוצר


11.1

המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם למקובל בחנויות החברה לגבי מוצרים אלו. ככל ומקובל למוצר מסוג זה, תצורף למוצר תעודת אחריות כדין.
11.2

מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי כתב האחריות המצורף למוצר, ביחס למוצרים להם מצורפת תעודת אחריות, ועל פי המקובל ביחס ליתר המוצרים והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן/הספק/היצרן על פי כתב האחריות המצורף למוצר.
 
12. בעלות וזכויות קניין רוחני


12.1

האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנ